My P.E. Teacher

Mr. Marciano Dela Torre, ang pangalan ng pinakabata at pinakabagong guro dito sa pampublikong paaralang elemetraya sa bayan ng Magdalena. Isa siyang special teacher, hindi

1 2 3 6