Night Shift

Pang-gabi ang duty ni Nomer bilang gwardya sa isang building dito sa may Quezon Avenue malapit sa Rotonda. Isang maliit na building lang naman ito

1 2 3 30